Radboud University Medical Center

Department of Geriatric Medicine

Research with TOPICS-MDS

 

In the following overview you can find a summary of all research questions answered with TOPICS-MDS data.

 

 

 

Naam Organisatie Projecttitel Status Project
Jennifer Lutomski Radboudumc The Facts behind the Figures:The Validation of The Older Persons and Informal Caregivers Minimum Data Set Afgerond met proefschrift
Cynthia Hofman Vilans/Radboudumc Development and validation of a composite endpoint as a quality indicator in elderly care
 
 
Afgerond met proefschrift
Joukje Swinkels Vrije Universiteit Amsterdam Hoe verandert de ervaren zorgbelasting van partner-mantelzorgers over de tijd? Variaties naar sekse en zorgbehoefte nader onderzocht. Afgerond met publicatie
Leonieke Van Boekel/ Mariëlle Cloïn Tilburg University Gevolgen van verweduwing bij ouderen op welbevinden en zorg Afgerond met publicatie
Maria Gheorghe/ Matthijs Versteeg  Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Het effect van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van ouderen op de tijdskosten en de zorg-gerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers: Twee mapping modellen voor gebruik in economische evaluaties. Afgerond
Corine Latour/ Marlies Heiligenberg Hogeschool van Amsterdam Verschillen tussen oudere mannen en vrouwen met hartfalen op het gebied van multimorbiditeit en zorggebruik  Afgerond 
Willemijn Looman Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Meer grip op kwetsbaarheid -Duiden van effectiviteit van integrale zorginterventies door het onderscheiden van subpopulaties van kwetsbare ouderen Afgerond met publicatie
Karin van den Berg/ Anneke Bloemhoff/ Sivera Berben Radboudumc Het profiel van kwetsbare ouderen na bezoek aan de huisartsenpost Afgerond met publicatie
Karin van Leeuwen Vrije Universiteit Amsterdam Goed besteed: De bijdrage van dagbesteding aan kwaliteit van leven van ouderen in verhouding tot de maatschappelijke kosten Afgerond
Cynthia Hofman Vilans Less is more: Item reductie van de TOPICS-CEP en verkorten van de TOPICS-MDS voor verbeteren van praktische toepasbaarheid. Afgerond met publicatie
Silke Metzelthin Universiteit Maastricht Mantelzorg uit en thuis: onderzoek naar positief en negatief ervaren mantelzorg in verschillende zorgsettings Afgerond
Jennifer Lutomski Radboudumc De vele gezichten van het ziektebeeld van ouderen: Multimorbiditeitspatronen en associatie met zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven, functionele beperkingen en institutionalisering Afgerond met publicatie
Marloes Oldenkamp Universitair Medisch Centrum Groningen Mantelzorg, de oplossing? In welke mate kan mantelzorg het gebruik van formele zorg doen afnemen, en wat zijn hiervan de gevolgen voor de mantelzorger? Afgerond met publicatie
Eva Kibele Rijksuniversiteit Groningen Kwaliteit van leven van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen: de rol van mantelzorg en leefomgeving Afgerond
Joukje Swinkels Vrije Universiteit Amsterdam Kunnen mannen de zorg beter aan dan vrouwen? Een verklaring van sekseverschillen in de zorggerelateerde kwaliteit van leven van partner-mantelzorgers Afgerond met publicatie
Carmen Franse Erasmus MC Sociaaleconomische en etnische verschillen in kwetsbaarheid onder zelfstandig-wonende ouderen in Nederland. Afgerond met publicatie
Nienke Bleijenberg /        Sigrid Mueller Schotte Universitair Medisch Centrum Utrecht Het beloop van functieverlies bij thuiswonende ouderen: dynamisch of progressief? Afgerond met publicatie
Nynke Smidt/Bart Klijs Universitair Medisch Centrum Groningen Last van ziekten! Welke ziekten zijn de grootste oorzaak van beperkt functioneren, verlies van kwaliteit van leven en zorggebruik in de oudere bevolking? Afgerond
Ellen Verbakel Radboud Universiteit How caregiving (supposedly negatively) affects caregiver’s well‐being. Afgerond met publicatie
Jennifer Lutomski Radboudumc Psychometric properties of informal caregiver data from The Older Persons and Informal Caregivers Survey Minimal DataSet Afgerond
Jeanet Blom LUMC What is the difference in demographic characteristics, vulnerability and clinical outcomes of the older people identified by screening methods in general practice in projects of the NCEP? Afgerond met publicatie
Marlies Peters Radboud Mantelzorgers van Ouderen: eerste analyses bij ouderen met kanker Afgerond
Nienke Bleijenberg UMCU Unravel, compare and synthesize the intervention components of multiple proactive nurse-led care interventions for older persons in primary care: a mixed-methods study".  Afgerond met publicatie
Daisy Janssen CIRO (centre of expertise for chronic organ failure) The influence of (multi)morbidity on informal caregiving.  Afgerond
Natalie Pope University of Kentucky, US Care-Related Quality of Life in Young Adult Caregivers  Afgerond
Lenneke Vaandrager  Wageningen University Green urban initiatives for people with dementia and their family caregivers Afgerond
Noralie Geessink Radboudumc Association between frailty and quality of life in older patients with cancer compared to older patient without cancer Afgerond met publicatie
Annelies van Rijn VUMC Meeting Centres 3.0: a study into the implementation of three new personalized interventions for people with dementia and their informal caregivers.  Afgerond
Geeske Peeters Radboudumc, Department of Geriatric medicine Do community-dwelling older adults receive the care that they need? Afgerond
Angelina Santoso Radboudumc (masterthesis) Development and validation of TOPICS short form/masterthese Afgerond met publicatie
Lara Mulato Lima Radboud (masterthesis) Diabetes’ comorbidity patterns and their impact in outcomes in elderly population. Afgerond
Frank van den Berg Erasmus University (masterthesis) The burden of informal care giving: The association between te frailty leven of the reciepent and informal caregiving' quality of life  Afgerond
Frank Gerhadus Vennegoor op Nijhuis Radboudumc (masterthesis) Wat is het effect van het hebben van een chronische ziekte op de kwaliteit van leven in tijd? Afgerond
Charlotte van der Avoird  UMCU (master thesis) The internal and external validation of the caregiver burden model of caregivers of community-dwelling frail older persons Afgerond
Miranda Schreuder LUMC (wetenschapsstage) Hoe belangrijk is het om als zorgverlener goede aandacht aan belemmeringen bij sociale activiteiten van ouderen te besteden? Afgerond
Simone Vogels Radboudumc (wetenschapsstage) Validiteit van de zelfrapportage van dementie in de TOPICS-MDS Afgerond
Jason Stokker Erasmus Universiteit Rotterdam (masterthesis) The association between the health of elderly persons and the well being of their caregivers in the Netherlands Afgerond
Zoë Scheefhals Erasmus Universiteit  Rotterdam (onderzoekstraject research master) The process utility of providing informal care Afgerond
Lidwine Luijkx Radboudumc (onderzoeksstage) Explore the combination of the EQ-5D and TOPICS-SF in terms of validity and outcome profiles to capture the value of care for older persons Afgerond
Amber Dings Universiteit Utrecht (master thesis) Het verband tussen relatiestatus, ervaren gezondheid en gebruik van formele zorg faciliteiten Afgerond
Bernard Loose Universiteit Utrecht (master thesis) Self-determination and informal caregiver wellbeing: the role of caregiver self-determination on informal caregiver wellbeing Afgerond
Bob Merkx Universiteit Utrecht (master thesis) The effect of informal cargegiving on the quality of life of caregivers Afgerond
Nizar el Manouzi Erasmus Universiteit (master thesis) The association between the time effort invested in dementia related care tasks and the mental health of female informal caregivers between 40 and 54 years old Afgerond