Resultaten laten zien dat vrouwen een hogere zorgbelasting ervaren dan mannen bij het zorgen voor hun partners. Dit wordt verklaard door het feit dat vrouwen meer problemen in andere domeinen ervaren als gevolg van de zorgtaken dan mannen.

 

Voor zowel mannen als vrouwen draagt een grotere hulpbehoevendheid van de partner, meer ervaren problemen in andere domeinen en meer hulp van anderen bij aan een hogere ervaren zorgbelasting. Voor mannelijke zorgverleners draagt ​​ook het aantal uren zorg bij aan een hogere ervaren zorgbelasting.

 

Deze studie bevestigt de structurele verschillen tussen mannen en vrouwen in hun ervaring met de zorgtaak. Het verminderen van de uren van de zorgverlening voor mannelijke zorgverleners in ernstige zorgsituaties en ondersteuning van zowel mannelijke als vrouwelijke partner-mantelzorgers op het emotionele vlak met omgang met de zorgsituatie zijn nodig om de zorgbelasting voor partner-mantelzorgers te verlichten (lees verder: Swinkels J, Van Tilburg T, Verbakel E, Broese van Groenou M. Explaining the Gender Gap in the Caregiving Burden of Partner Caregivers (2017). Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2017:00(00); 1–9. doi:10.1093/geronb/gbx036).