Radboud University Medical Center

Department of Geriatric Medicine

News

Naast NPO, nu ook TOPICS-MDS data 'Memorabel ronde 1-4' aan te vragen via DANS EASY

In april 2021 zijn de TOPICS-MDS data, verzameld in de eerste 4 rondes van het 'Memorabel' programma van ZonMw, opgeslagen in het nationale digitale archief van DANS EASY. De TOPICS-MDS Memorabel 1-4 data, bestaande uit 11 onderzoeksprojecten met data van 1.400 ouderen en 950 mantelzorgers, zijn toegevoegd aan de thematische collectie 'TOPICS-MDS' in DANS (doi: 10.17026/dans-xvh-dbbf). De data zijn beschikbaar in drie aparte datasets:

● Zorgvrager (oudere): 'TOPICS-MDS Memorabel 1-4 care receiver' (doi: 10.17026/dans-xvv-sqbc)

● Mantelzorger: 'TOPICS-MDS Memorabel 1-4 caregiver' (doi: 10.17026/dans-xj2-ep7t)   

● Zorgvrager-mantelzorger koppels: 'TOPICS-MDS Memorabel 1-4 care receiver-caregiver dyads' (doi: 10.17026/dans-xqe-brme)  

 

De data zijn, net als de TOPICS-MDS NPO data, met 'restricted access' toegankelijk, alle metadata en overige begeleidende documenten zijn 'open access' beschikbaar. 

 

Wilt u TOPICS-MDS Memorabel 1-4 data aanvragen voor eigen onderzoek? Lees hier hoe u dat doet.

 

TOPICS-MDS en SF vragenlijsten internationaal beschikbaar via MDM (medical data models)-portaal

Het MDM-portaal (medical data models) is een internationaal metadata-register voor het samenstellen, analyseren, vrijgeven en hergebruiken van medische formulieren voor academisch, niet-commercieel onderzoek. De Nederlandse en Engelse TOPICS-MDS meetinstrumenten voor zorgvrager en mantelzorger, alsook de TOPICS Short Form, zijn toegevoegd aan dit portaal. Voor meer informatie, bezoek het MDM-portaal

 

TOPICS-MDS data 'Nationaal Programma Ouderenzorg' (NPO) nu beschikbaar via DANS EASY

Eind 2019 zijn de TOPICS-MDS data, verzameld in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw, opgeslagen in het nationale digitale archief van DANS EASY. TOPICS-MDS NPO, bestaande uit 53 onderzoeksprojecten met data van meer dan 43.000 ouderen en meer dan 9.000 mantelzorgers, is als thematische collectie gearchiveerd in DANS (doi: 10.17026/dans-xvh-dbbf). De data zijn beschikbaar in drie aparte datasets:

Zorgvrager (oudere): 'TOPICS-MDS NPO care receiver' (doi: 10.17026/dans-xwf-g759)

Mantelzorger: 'TOPICS-MDS NPO caregiver' (doi: 10.17026/dans-xpz-s8dz)   

Zorgvrager-mantelzorger koppels: 'TOPICS-MDS NPO care receiver-caregiver dyads' (doi: 10.17026/dans-zsf-m5un)  

 

De data zijn met 'restricted access' toegankelijk, alle metadata en overige begeleidende documenten zijn 'open access' beschikbaar. 

 

Wilt u TOPICS-MDS NPO data aanvragen voor eigen onderzoek? Lees hier hoe u dat doet.

 

Robot 'Pepper' voert PROM uit onder ouderen

Het is haalbaar om robot 'Pepper' de TOPICS Short-Form als PROM af te laten nemen bij ouderen. Dit bespaart medewerkers in de gezondheidszorg tijd voor het afnamen van de vragenlijsten. Dit blijkt uit onderzoek van Roel Boumans en zijn onderzoeksteam.

 

 

Nieuwe publicatie TOPICS-MDS hergebruik: zorgbelasting van partner-mantelzorgers

Partner-mantelzorgers leveren langdurig intensieve zorg en ervaren een hoge zorgbelasting, vrouwen meer dan mannen. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de zorgbelasting over de tijd en de sekseverschillen daarin. Met behulp van de TOPICS-MDS data werden de veranderingen in zorgbelasting van partner-mantelzorgers over een periode van 12 maanden geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat:

1) voor zowel vrouwen (N=443) als mannen (N=279) de ervaren zorgbelasting toeneemt als gecontroleerd wordt voor bekende predictoren van het stress proces model.

2) een slechter lichamelijk functioneren van de partner (in sterkere mate voor mannen), meer uren zorgverlening en het ervaren van problemen in het combineren van de zorgtaken leiden tot hogere zorgbelasting. Daarnaast leiden relatieproblemen tot een hogere zorgbelasting voor vrouwen en voldoening met de zorgtaken tot een lagere zrgbelasting voor mannen.

3) de zorgsituatie voor vrouwen verandert over de tijd: het hebben van een partner met dementie en het aantal uren zorg hebben een sterker effect na een jaar, terwijl het bufferende effect van de voldoening met de zorgtaken is verdwenen.

 

 

Werken met TOPICS-MDS maakt IPD meta-analyse mogelijk

Op meerdere plaatsen in Nederland zijn in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg projecten uitgevoerd waarbij bij ouderen kwetsbaarheid werd opgespoord en waarbij daarna een plan werd gemaakt om de gevonden problemen te behandelen. De doelen en uitgangspunten van de projecten waren deels verschillend maar uiteindelijk ging het er bij alle projecten om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Het mooie van deze projecten is dat de huisarts niet alleen reageert op klachten van ouderen, maar ook actief problemen signaleert en deze vroegtijdig aanpakt.

 

Uit de resultaten van enkele projecten blijkt dat er wel veel verbetert in de zorg door deze aanpak, maar er zijn maar kleine, vaak niet significante, verbeteringen te zien op de gezondheid van de kwetsbare ouderen. In dit onderzoek hebben we de gegevens van de projecten samengevoegd en zo konden we de effecten in verschillende groepen bestuderen (bijv. oudere ouderen t.o.v. jongere ouderen, meer of minder kwetsbare ouderen, etc.) met behulp van de TOPICS-MDS uitkomstmaten.

 

Er bleek na 1 jaar geen effect aantoonbaar van deze proactieve samenhangende zorg op de gezondheid en het functioneren van ouderen. De studie geeft wel meer inzicht in de effecten van vroegopsporing van kwetsbaarheid met daaraan gekoppeld een interventie, met name in verschillende groepen.  

 

Deze manier van werken wordt door ouderen en professionals positief gewaardeerd. Inmiddels wordt proactieve samenhangende zorg op veel plaatsen in Nederland gegeven, omdat er op een individueel niveau en in de samenwerking voordelen worden ervaren.